RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE

Štatutár: Ondrej Pandoščák
Právna forma: občianske združenie
IČO: 173196171263

Rodičovské združenie ako samostatný orgán vystupuje v spolupráci s materskou školou a s inými subjektmi spolupráce. Hlavnou úlohou a náplňou je napomáhať rozvoju školy a spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom.

Predsedníctvo

Ing. Dušana Takáčová
predseda RZpMŠ

rzpms @ msmiskovecka.sk

Členovia

Monika Buzášová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 1.

Jakub Harda
člen RZpMŠ

mandát za triedu 1.

Mgr. Viktória Hopková
členovia RZpMŠ

mandát za triedu 2.

Ing. Gabriela Lukáčová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 2.

Soňa Darmová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 3.

Ing. Katarína Karaffa
člen RZpMŠ

mandát za triedu 3.

Mgr. Janka Merganičová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 4.

RNDr. Lucia Mrenová, PhD.
člen RZpMŠ

mandát za triedu 4.

Andrea Bičová
člen RZpMŠ

mandát za triedu 5.

Mgr. Miroslava Demčáková
člen RZpMŠ

mandát za triedu 5.