Kolektív

Kolektív školy je 19-členný (11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov). Spoločne svojím pôsobením vytvárajú prostredie plné lásky, starostlivosti, priateľstva s rešpektovaním jedinečnosti každého dieťaťa a akceptovaním zmien a jeho potrieb v ďalšom rozvoji. Pokračuje v tradíciách od jej založenia, rozširuje poznatkový systém a emocionalitu detí o regionálne prvky, tradície a ľudové zvyky.


Riaditeľstvo

riaditeľka MŠ

Mgr. Edita Ondíková

riaditeľka MŠ, V. trieda

+421 907 900 123

riaditel @ msmiskovecka.sk

hospodárka MŠ

Edita Horváthová

hospodárka MŠ

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

sekretariat @ msmiskovecka.sk


Pedagogickí zamestnanci

tr. učiteľka I. triedy (Sovičky)

Mgr. Mária Hosová

tr. učiteľka I. triedy (Sovičky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

m.hosova @ msmiskovecka.sk

učiteľka I. triedy (Sovičky)

Mgr. Lucia Harsányi

učiteľka I. triedy (Sovičky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

l.harsanyi @ msmiskovecka.sk


učiteľka II. triedy (Slniečka)

Magdaléna Barciová

tr. učiteľka II. triedy (Slniečka)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

m.barciova @ msmiskovecka.sk

tr. učiteľka II. triedy (Slniečka)

Zuzana Hajduová

učiteľka II. triedy (Slniečka)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

z.hajduova @ msmiskovecka.sk


tr. učiteľka III. triedy (Včielky)

Renáta Takáčová

tr. učiteľka III. triedy (Včielky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

r.takacova @ msmiskovecka.sk

učiteľka III. triedy (Včielky)

Bc. Bibiana Zuskačová

učiteľka III. triedy (Včielky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

b.zuskacova @ msmiskovecka.sk


učiteľka IV. triedy (Motýliky)

Jarmila Harsányiová

tr. učiteľka IV. triedy (Motýliky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

j.harsanyiova @ msmiskovecka.sk

tr. učiteľka IV. triedy (Motýliky)

Pavlína Janočková

učiteľka IV. triedy (Motýliky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

p.janockova @ msmiskovecka.sk


tr. učiteľka V. triedy (Lienky)

Mgr. Katarína Kušmíreková

tr. učiteľka V. triedy (Lienky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

k.kusmirekova @ msmiskovecka.sk

učiteľka V. triedy (Lienky)

Mária Semanová

učiteľka V. triedy (Lienky)

+421 (dostupné v rodičovskej zóne)

m.semanova @ msmiskovecka.sk


Nepedagogickí zamestnanci

vedúca kuchyne

Mária Lániková

vedúca kuchyne

+421 907 900 187

stravovanie @ msmiskovecka.sk

kuchárka

Eva Orosová

hlavná kuchárka


kuchárka

Mária Kajatyová

kuchárka

kuchárka

Andrea Šamková

kuchárka


upratovačka

Iveta Takáčová

upratovačka

upratovačka

Paulína Oravcová

upratovačka


upratovačka

Marcela Bujňáková

upratovačka