Aktualizačné vzdelávanie


Program aktualizačného vzdelávania - 1/2020-2021 - AV

Poskytovateľ aktualizačného vzdelávaniaMaterská škola Miškovecká 20, 040 11 Košice
Názov aktualizačného vzdelávaniaProfesijný rozvoj pedagogického zamestnanca – pedagogické a atestačné portfólio, atestačné práce podľa novej legislatívy
Evidenčné číslo1/2020-2021-AV
Školský rok2020/2021
Druh vzdelávaniaAktualizačné vzdelávanie
Forma aktualizačného vzdelávanieKombinovaná forma (prezenčná a dištančná)
Cieľová skupinaPZ školy – učiteľ materskej školy
Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávaniaInformovať pedagogických zamestnancov o tvorbe pedagogického, atestačného portfólia a atestačnej práce v súvislosti s novými legislatívnymi zmenami..
Špecifické ciele aktualizačného vzdelávania
  • Oboznámiť sa s tvorbou a štruktúrou portfólia pedagogického zamestnanca.
  • Oboznámiť sa s tvorbou a štruktúrou atestačného portfólia s využitím profesijných štandardov a kompetencií.
  • Získať inovačné informácie a vedomosti pedagogického zamestnanca o atestačnej práci podľa novej legislatívy.
Rozsah vzdelávacieho programu10 hodín
Trvanie vzdelávacieho programuŠk. rok 2020/2021
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania
  • absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania,
  • splnenie dištančných častí (dotazník, záverečná dištančná práca).
Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu
Garant aktualizačného vzdelávaniaMgr. Edita Ondíková
Lektori aktualizačného vzdelávaniaMgr. Mária Hosová
Bc. Bibiana Zuskáčová


Program aktualizačného vzdelávania - 1/2019-2020 - AV

Poskytovateľ aktualizačného vzdelávaniaMaterská škola Miškovecká 20, 040 11 Košice
Názov aktualizačného vzdelávaniaUplatňovanie legislatívnych zmien v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca
Evidenčné číslo1/2019-2020-AV
Školský rok2019/2020, 2020/2021
Druh vzdelávaniaAktualizačné vzdelávanie
Forma aktualizačného vzdelávanieKombinovaná forma (prezenčná a dištančná)
Cieľová skupinaPZ školy – učiteľ materskej školy
Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávaniaAktualizovať, skvalitniť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov týkajúce sa legislatívnych zmien v rámci profesijného rozvoja a odbornosti.
Špecifické ciele aktualizačného vzdelávania
  • Oboznámiť sa s legislatívnymi zmenami v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancoch.
  • Oboznámiť sa s kvalifikačnými predpokladmi na výkon pracovnej činnosti a profesijnými štandardmi pre jednotlivé kategória a podkategórie pedagogických zamestnancov.
  • Získať informácie o možnostiach profesijného rozvoja a tvorbe profesijného portfólia učiteľa v materskej škole.
Rozsah vzdelávacieho programu10 hodín
Trvanie vzdelávacieho programuŠk. rok 2019/2020
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania
  • absolvovanie 80% hodín z celkového rozsahu vzdelávania,
  • splnenie dištančných častí (dotazník, záverečná dištančná práca).
Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu
Garant aktualizačného vzdelávaniaMgr. Edita Ondíková
Lektori aktualizačného vzdelávaniaJarmila Harsányiová
Renáta Takáčová