Školský poriadok

Školský poriadok je k dispozícii v každej triede (šatňa - nástenka).


Mgr. Edita Ondíková
- riaditeľ MŠ