Stravovanie


Z našej kuchyne

Naša materská škola disponuje vlastnou kuchyňou s kvalifikovaným personálom. Pri zdravotných indikáciách poskytujeme diétne stravovanie - šetriaca a bezgluténová (bezlepková) diéta.

Mária Lániková
- vedúca kuchyne MŠ


Kontakt

IBAN: SK23 5600 0000 0004 4248 8066

Tel. kontakt: +421 907 900 187

Tel. kontakt: 055 / 646 11 88

E-mail: jedalen @ msmiskovecka.sk

E-mail: sjmiskovecka @ centrum.sk


Príspevok na stravovanie

Príspevok (Všeobecne záväzné nariadenie č. 103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prosím, aby ste do kolónky variabilný symbol písali symbol, ktorý bol pridelený každému dieťaťu iný (podľa triedy, do ktorej chodí).

Spôsob úhrady:
internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.

Desiata: 0,36 € s DPH

Obed: 0,85 € s DPH

Olovrant: 0,24 € s DPH


Spolu: 1,45 € s DPH


Odhlásenie stravovania

V prípade, že Vaše dieťa ráno nenastúpi do materskej školy je automaticky odhlásené zo stravovania. Absenciu, prosím, nahláste pani učiteľke, prípadne pani riaditeľke.


Prehľad stravného na dieťa

Prihlásenie
1. Navštívte webové stránky: www.eskoly.sk
2. Pre vstup bez prihlásenia zadajte: obec: Košice / zariadenie: Miškovecká 20 ŠJ pri MŠ
3. Zobrazí sa Vám jedálny lístok, kde v pravom hornom rohu zadáte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali v MŠ. Ak ich nemáte, kontaktujte vedúcu školskej jedálne.
4. Po prihlásení sa v spodnej časti zobrazia údaje Vášho dieťaťa, napr. mesiac / zaplatené, konečný stav...
5. Pokiaľ je zobrazený štvorček nezašrtnutý - dieťa stravu nemalo / zašrtnutý - dieťa stravu malo.


Zoznam alergénov

Čas
1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody)
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich
7. Mlieko a výrobky z neho
8. Orechy a výrobky z nich*
9. Zeler a výrobky z neho
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sezamové semená a výrobky z nich
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
13. Vlčí bob a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich
* mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy
Foto 1 Foto 2 Foto 3