Rodičovské združenie pri MŠ

Štatutár: Ondrej Pandoščák

Právna forma: občianske združenie

IČO: 173196171263

Rodičovské združenie ako samostatný orgán vystupuje v spolupráci s materskou školou a s inými subjektmi spolupráce. Hlavnou úlohou a náplňou je napomáhať rozvoju školy a spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom.


Predsedníctvo

RZpMŠ

Ing. Dušana Takáčová

predseda RZpMŠ

rzpms @ msmiskovecka.sk


Členovia

RZpMŠ

Mgr. Viktória Hopková

člen RZpMŠ

mandát za triedu I.

RZpMŠ

Ing. Gabriela Lukáčová

člen RZpMŠ

mandát za triedu I.


RZpMŠ

Ing. Juraj Stolárik

členovia RZpMŠ

mandát za triedu II.

RZpMŠ

Ing. Zuzana Kubínová

člen RZpMŠ

mandát za triedu II.


RZpMŠ

RNDr. Lucia Mrenová

člen RZpMŠ

mandát za triedu III.

RZpMŠ

Mgr. Jana Merganičová

člen RZpMŠ

mandát za triedu III.


RZpMŠ

Ing. Dušana Takáčová

člen RZpMŠ

mandát za triedu IV.

RZpMŠ

Dominika Kovácsová

člen RZpMŠ

mandát za triedu IV.


RZpMŠ

Ing. Peter Tokoš

člen RZpMŠ

mandát za triedu V.

RZpMŠ

N/A

člen RZpMŠ

mandát za triedu V.