Kontaktné informácie

Kontaktné informácie - MŠ Miškovecká 20, Košice

Kontakty

Materská škola

Miškovecká 20

040 11 Košice


Tel. kontakt: 055 / 646 06 67

Riaditeľka MŠ: +421 907 900 123

Jedáleň MŠ: 055 / 646 11 88

Vedúca ŠJ: +421 907 900 187

Web: https://www.msmiskovecka.sk

E-mail: riaditel @ msmiskovecka.sk

E-mail: miskovecka20 @ gmail.com

Kolektív školy je 19-členný (11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov).

Zamestnanci MŠ - kontakty

Naša materská škola disponuje vlastnou kuchyňou s kvalifikovaným personálom. Pri zdravotných indikáciách poskytujeme diétne stravovanie - šetriaca a bezgluténová (bezlepková) diéta.

Stravovanie - kontakty

Rodičovské združenie ako samostatný orgán vystupuje v spolupráci s materskou školou a s inými subjektmi spolupráce. Hlavnou úlohou a náplňou je napomáhať rozvoju školy a spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom.

RZ pri MŠ - kontakty


Rada školy

Rada školy

Mgr. Eva Kováčová

predseda RŠ

zástupca rodičov


Rada školy

Mgr. Viktória Hopková

podpredseda RŠ

zástupca rodičov

Rada školy

Ing. Martina Firkaľová

člen RŠ

zástupca mestského zastupiteľstva

Rada školy

Ing. Róbert Grega

člen RŠ

zástupca mestského zastupiteľstva


Rada školy

Ing. Jozef Bernát

člen RŠ

zástupca mestskej časti Juh

Rada školy

Jarmila Harsányiová

člen RŠ

zástupca pedagogických zamestnancov

Rada školy

Edita Horváthová

člen RŠ

zástupca nepedagogických zamestnancov


Kontaktný formulár

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.


Mapa