Trieda V. - LIENKY (2 - 3 ročné deti)


Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ, V. trieda (Lienky)

Mgr. Katarína Kušmíreková - tr. učiteľka V. triedy (Lienky)

Mária Semanová - učiteľka V. triedy (Lienky)


Prehľad denných činností

ČasAktivita
06:00 - 07:00hry a činnosti podľa voľby detí v I. triede (zberná trieda)
07:00 - 08:30hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity
08:30 - 09:00zdravotné cvičenie, osobná hygiena, desiata
09:00 - 09:20vzdelávacie aktivity
09:20 - 09:40osobná hygiena
09:40 - 11:10pobyt vonku
11:10 - 12:00osobná hygiena, obed
Koniec poldennej starostlivosti
12:00 - 14:20poobednajší odpočinok
14:20 - 15:00osobná hygiena, olovrant
15:00 - 15:30hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity
15:30 - 17:00hry a činnosti podľa voľby detí v I. triede (zberná trieda)
Foto 1 Foto 2 Foto 3


Galéria

Fotogaléria - Trieda V. - 2018/2019

Fotogaléria

Trieda V.

2018/2019