Trieda III. - VČIELKY (4 - 5 ročné deti)


Pedagogickí zamestnanci

Renáta Takáčová - tr. učiteľka III. triedy (Včielky)

Bc. Bibiana Zuskačová - učiteľka III. triedy (Včielky)


Prehľad denných činností

ČasAktivita
06:00 - 07:00hry a činnosti podľa voľby detí v I. triede (zberná trieda)
07:00 - 08:10hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity
08:10 - 09:00zdravotné cvičenie, osobná hygiena, desiata
09:00 - 09:40vzdelávacie aktivity
09:40 - 10:00osobná hygiena
10:00 - 11:30pobyt vonku
11:30 - 12:20osobná hygiena, obed
Koniec poldennej starostlivosti
12:20 - 14:20poobednajší odpočinok
14:20 - 15:00osobná hygiena, olovrant
15:00 - 16:00hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacie aktivity
16:00 - 17:00hry a činnosti podľa voľby detí v I. triede (zberná trieda)
Trieda III - foto Trieda III - foto Trieda III - foto


Galéria

Fotogaléria - Trieda III. - 2018/2019

Fotogaléria

Trieda III.

2018/2019