Riaditeľstvo

Mgr. Edita Ondíková
riaditeľka MŠ, V. trieda

riaditel @ msmiskovecka.sk
+421 907 900 123

Edita Horváthová
hospodárka MŠ

miskovecka20 @ gmail.com
+421 55 646 06 67

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Katarína Kušmíreková
tr. učiteľka I. triedy (Sovičky)

Žofia Papugová
učiteľka I. triedy (Sovičky)

Mgr. Mária Hosová
tr. učiteľka II. triedy (Slniečka)

Zuzana Hajduová
učiteľka II. triedy (Slniečka)

Magdaléna Bocková
tr. učiteľka III. triedy (Včielky)

Zuzana Cerňáková
učiteľka III. triedy (Včielky)

Renáta Takáčová
tr. učiteľka IV. triedy (Motýliky)

Bc. Bibiana Zuskačová
učiteľka IV. triedy (Motýliky)

Jarmila Harsányiová
tr. učiteľka V. triedy (Lienky)

Bc. Daniela Pástorová
učiteľka V. triedy (Lienky)

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Lániková
vedúca ŠJ

sjmiskovecka @ centrum.sk
+421 907 900 187

Eva Orosová
hlavná kuchárka

Mária Kajatyová
kuchárka

Andrea Šamková
kuchárka

Iveta Sajbertová
upratovačka

Andrea Kiššová
upratovačka

Valéria Hančárová
upratovačka