Plán aktivít (5 - 6 ročné deti)

2021/2022
Názov aktivityDátumTriedaCieľ aktivity
Návšteva knižnice – LitParkceloročne3, 4. triedaZapájať sa do rôznych aktivít ohľadom detskej literatúry, práca s detskou knihou
Poradenská a osvetová činnosť v spolupráci s CPPPaP Zuzkin parkceloročne3, 4. triedaVVČ zameraná na osobnostný rozvoj osobnosti dieťaťa
Logopédia v MŠ v spolupráci s CŠPPceloročne3, 4. triedaVVČ - zameraná na správnu výslovnosť a artikuláciu
Spolupráca so ZŠ Užhorodská – otvorené hodinyceloročne3, 4. triedaZapájať sa do aktivít s deťmi a s učiteľmi ZŠ
Spolupráca so ZŠ Gemerská – otvorené hodinyceloročne3, 4. triedaAktivity zamerané na rozvoj a prezentáciu výtvarného nadania u detí
Exkurzia Kositfebruár3, 4. triedaOboznamovanie sa s environmentálnou výchovou
Spolupráca v krúžkovej činnosti s CVČ Popradská – ANJ krúžok, hudobno-pohybový krúžok, športovo-pohybový krúžokceloročne3, 4. triedaNadobúdať jazykové zručnosti v cudzom jazyku
Spolupráca s CVČ Kórejská 1celoročne3, 4. triedaZapájať sa do aktivít, usporiadaných v spolupráci CVČ (Z každého rožka troška – výchovný program)
Spolupráca so SZŠ Kukučinová – aktivita zameraná na zdravú výživuoktóber3, 4. triedaAktivity zamerané na zdravý životný štýl, zdravú výživu
Lesná pedagogika - Mestské lesy Košice poznávacia vychádzka Hradováoktóber3, 4. triedaPoznávacia vychádzka na „Hradovú“ - posilňovanie vzťahu detí k prírode aplikovaním lesnej pedagogiky spojenej so zberom jesenných prírodnín k tvoreniu
Rozlúčka predškolákov s MŠ20.6.-24.6.20223, 4. triedaVystúpenie detí MŠ, rozlúčková slávnosť s predškolákmi a kolektívom

Plán aktivít (všetky triedy)

2021/2022

MesiacNázov aktivityDátumTriedaCieľ aktivity
SeptemberSokoliarska skupina Horus29.9.2021 (9:20)1.-5. triedaUkážka dravých vtákov a vystúpenie sprevádzané hovoreným slovom
OktóberMinimaratón MŠ (Hýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa)4.10.20211.-5. triedaPreukázať schopnosti ovládania základných lokomočných pohybov
OktóberFarebná Jeseň – Gaštanko14.10.20211.-5. triedaPoznávacia vychádzka na „Hradovú“ -posilňovanie vzťahu detí k prírode aplikovaním lesnej pedagogiky spojenej so zberom jesenných prírodnín k tvoreniu
2–4 ročné deti: Gaštanko – poznávanie a tvorenie s prírodnín v okolí materskej školy, hry detí
OktóberDeň jablka21.10.20211.-5. triedaOboznámiť deti s plodmi jesene, zábava s pani Jeseňou, športové aktivity, tvorivé dielne pre deti, spojené s ochutnávkou a pesničkou o jabĺčku
OktóberHudobné rozprávky a edukačné príbehy - Ujo Ľubo18.10.2021 (9:00)1.-5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zameraného na prosociálne správanie detí
OktóberŠarkaniáda (Leť môj šarkan fijú, fijú)28.10.20211.-5. triedaVýroba šarkana na výzdobu triedy . púšťanie šarkana počas pobytu vonku
NovemberDeň materskej školy - EDRaŠ (tvorivé dielne so starkými)4.11.20211.-5. triedaJeseň pani bohatá - výstava detských prác, tekvičky triedy
Zábavná škôlka – hry a zábavné činnosti na školskom dvore, športové aktivity, kreslenie na chodník, hry a iné – „Deň MŠ“
NovemberDivadielko Sarus11.20211.-5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zameraného na prosociálne správanie detí
NovemberVýstava detskej tvorivosti a fantázie z "Lega Dupla"30.11.20211.-5. triedaPrezentácia tvorivosti, fantázie a šikovnosti detí
NovemberChorý medvedík - prezentácia práce záchranárov15.-19.11.20111.-5. triedaPrezentácia práce záchranárov
NovemberNa ceste si dávaj pozor24.11.20211.-5. triedaPoznávanie dopravných prostriedkov, značiek, aktivity na školskom dvore
DecemberVianočný program s príchodom Mikuláša6.12.20211.-5. triedaRozprávkové dopoludnie s príchodom Mikuláša
DecemberVo vianočnej pekárni20.12.20211.-5. triedaPečenie medovníčkov
DecemberVianočná besiedka16.12.20211.-5. triedaPosedenie pri vianočnom stromčeku
JanuárHudobné rozprávky a edukačné príbehy (Ujo Ľubo, Divadlo Theátrum, Cililing, a iné ponuky)26.1.20221.-5. triedaZabezpečenie hudobno-divadelného predstavenia zameraného na prosociálne správanie detí
JanuárPostavím si snehuliaka11.-15.1.20221.-5. triedaStavanie snehuliaka triedy
JanuárBiela Zima18.-23.1.20221.-5. triedaZimná športová olympiáda
JanuárBúdka pre vtáčika25.-30.1.20221.-5. triedaVýroba búdky a starostlivosť o vtáky zime
FebruárKarneval s ujom Ľubom1.-4.2.20221.-5. triedaZabezpečenie hudobno-zábavného dopoludnia s ujom Ľubom
FebruárDivadlo Theátrum – Pesničkál7.-11.2.20221.-5. triedaZabezpečenie divadelného predstavenia s divadlom Theátrum
FebruárŠikovné deti – medzitriedne stretnutie „Mám básničku na jazýčku a Spievanky, spievanky7.-11.2.20221.-4. triedaSpievať piesne a recitovať básničky, so zreteľom na správne držanie tela, rytmus a melódiu
FebruárNávšteva Kositu02.20223.-4. triedaOboznamovanie sa s environmentálnou výchovou
MarecOtvára sa moja knižka28.2.-4.3.20221.-5. triedaVýstava vyhotovenej knižky triedy, spojená s výstavou detských publikácii
MarecDažďová kvapka14.-18.3.20221.-5. triedaSpoločná aktivita „Deň vody“, sadenie stromčeka triedy, význam vody, cvičenie žabiek vo vode a iné
AprílVeľkonočné vajíčko11.-14.4.20221.-5. triedaTvorivé dielne s rodičmi, program deti na školskom dvore 5-6 r. deti + spoločné jarné piesne v kruhu „oslava a príchod Jari“
AprílJežko Separko21.4.20221.-5. triedaEdukačno-náučná divadelná aktivita zameraná na triedenie odpadu, výrobu kontajnerov, starostlivosti o životné prostredie, kreslenie na chodník, Príchod pani Jari - starostlivosť o prírodu v areáli MŠ, sadenie kvetov
AprílDeň Zeme22.4.20221.-5. triedaSpoznávať planétu Zem, čo je súčasťou Zeme, a ako chrániť našu planétu
AprílBola raz jedna hviezdička25.-29.4.20221.-4. trieda„Deň Slnka – 3.5“ - návšteva planetária 4-6 ročné deti (CVČ Domino), „Planetárium“ – 2 -3 -4 ročné deti
MájMoje mesto2.-5.5.20222.-4. triedaNávšteva Štátneho divadla Košice alebo Bábkového divadla – prechádzka historickým centrom Košíc, 4-5-6 ročné deti)
MájTriedne aktívy „Deň matiek“9.-13.5.20221.-5. triedaRozvíjať citové vzťahy, pozerať sa na svoju mamu, ako na dôležitú osobu vo svojom živote
MájDobrý policajt16.-20.5.20221.-5. triedaPrezentácia práce policajtov
MájNaši malí záchranári v MŠ – prezentácia práce záchranárov16.-20.5.20221.-5. triedaSpoznávať prácu záchranárov, získavať znalosti so situáciami ohrozujúcimi zdravie
MájTýždeň modrého gombíka23.-27.5.20221.-5. triedaOboznámiť deti s prácou organizácie na pomoc deťom
MájČarovná farbička30.5.-3.6.20221.-5. triedaVýstava detských prác na tému "Galéria v MŠ"
JúnHýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa - letná olympiáda „Deň detí“1.6.20221.-5. triedaNa základe pripravených hier a súťaží, chápu dôležitosť dodržiavania pravidiel
Uvedomiť si, čo znamená sviatok „Deň detí“, čiže svoju dôležitosť pre dané okolie
JúnCesta okolo sveta30.5.-3.6.20221.-5. triedaPopoludnie plné rodinnej pohody a prekvapení - oslava MDD, dňa otcov - súťažné hry pre deti a ich rodičov v spolupráci s RZ a zák. zástupcami
JúnMikrosvet – Motýlia farma13.-17.6.20221.-5. triedaPozorovať vývoj motýľov, a naučiť sa, vnímať živočíchy , ako dôležitú súčasť prírody
JúnKoncoročný výlet – ZOO6.-10.6.20221.-4. triedaPoznávanie a pomenovanie exotických zvierat a starostlivosť o nich